Chào mừng bạn đến với website của Công Ty Chè Phú Đa - Welcome to website of Phuda Tea Company
          
This is an example of a HTML caption with a link.
Các bên liên doanh
Các bên liên doanh

Công ty chè Phú Đa là doanh nghiệp liên doanh giữa Việt Nam và Iraq, phía Việt Nam là Tổng công ty chè Việt Nam, công ty cổ phần (Vinatea Jsc.,) và phía Iraq là Công ty thương mại thực phẩm nhà nước Baghdad, Iraq (State Company for Foodstuff Trading, Baghdad Iraq).

Vốn pháp định của công ty là 15.100.000 USD, trong đó phía Việt Nam góp 45%, phía nước ngoài góp 55%. Công ty hoạt động từ năm 1999 theo giấy phép số 2106/GP của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp, thời gian hoạt động là 50 năm. Họp Hội đồng quản trị tại văn phòng Vinatea, Hà Nội tháng 04 - 2017
Hội đồng quản trị lên thăm Công ty chè Phú Đa
Tổng giám đốc Công ty chè Phú Đa, ông Lê Hải Châu phát biểu chào mừng HĐQT lên thăm công ty


Đi thực tế tại đồi chè và nhà máy của Công ty chè Phú Đa